O Fundacji

O Fundacji

DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja Dwa Skrzydła od kilku lat prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi i ich rodzin, a także służy pomocą osobom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach życiowych.

Warto pomagać.
ZAWSZE

Fundacja zajmuje się popularyzacją postaw prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych. W licznych działaniach realizowano zadania z zakresu profilaktyki chorób i zachowań ryzykownych, związane ze zdrowiem i funkcjonowaniem społecznym (edukacja prozdrowotna).

W ostatnich miesiącach fundacja Dwa Skrzydła zrealizowała projekt, którego celem była rehabilitacja oraz wsparcie psychologiczne dla osób chorych onkologicznie. Dzięki długoletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Amazonek, w projekcie licznie wzięły udział kobiety po zabiegu mastektomii.

Fundacja Dwa Skrzydła współpracuje także z Tomaszowskim Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED, którego pacjenci często są beneficjentami wspólnie prowadzonych działań.

Fundacja koordynuje także coroczną akcję
„Pola Nadziei”, dzięki której w poprzednich latach wspierała między innymi Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, w ostatniej edycji środki uzyskane w czasie tego wydarzenia, zostały przeznaczone na budowę stacjonarnego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim.