Cele Fundacji

Cele Fundacji

Celami statutowymi Fundacji Dwa Skrzydła są m.in. wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej, społecznej, rodzinnej), podejmowanie działań w zakresie promocji wolontariatu oraz promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

WSPIERAMY

Osoby w trudnej sytuacji życiowej

PROMUJEMY

Zdrowy tryb życia

PODEJMUJEMY

Działania charytatywne

Budowa Hospicjum

Jednym z priorytetowych działań Fundacji jest budowa stacjonarnego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. Należy zwrócić uwagę, iż w województwie łódzkim nie funkcjonuje żadna tego typu placówka dla osób dorosłych. Potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją i godnym odchodzeniem, a także wsparciem rodziny osoby chorej są ogromne.

Pomoc dla chorych osób

Proces zmagania się z objawami, diagnozą, przebiegiem leczenia jest trudny i wymagający dla osoby chorej i jej najbliższego otoczenia. Niejednokrotnie rodziny osób chorych nowotworowo nie potrafią, bądź nie mają możliwości sprawować pełnej, codziennej i profesjonalnej opieki, a także same potrzebują wsparcia. Stąd wielkie dzieło budowy hospicjum jakiego podejmuje się Fundacja wraz z wieloma osobami dobrej woli.

Pamiętaj

Zawsze możesz pomóc